Mierz

Wyzwanie: Praca w biurze jest wykonywana w różnych systemach transakcyjnych, na telefonie, przez e-maile, podczas spotkań itp. Zbieranie danych z tych wszystkich źródeł jest jak walka z wiatrakami. Nie ma transparentności – nie wiem, na co poświęcamy czas.
Rozwiązanie: Mierz w trybie online czas spędzony przez pracowników na wszystkie aktywności. Doświadcz optymalnego zestawienia nieograniczonej elastyczności z przyjaznością dla użytkownika. Identyfikuj potencjał usprawnień w organizacji.

Tylko jedno kliknięcie

Doświadczenie użytkownika i przyjazność są kluczowe. Pracownicy muszą jedynie kliknąć przycisk, aby zaraportować swoje aktywności. Uruchamiają odpowiedni guzik za każdym razem, gdy zaczynają i kończą zadanie. Stałe raportowanie online gwarantuje rzetelność danych i uwalnia pracowników od wypełniania time sheet’ów np. pod koniec dnia, czy tygodnia. Oszczędza to czas i energię.

Dopasuj pomiar do indywidualnych potrzeb

Każda “kostka” w HarmoDesk jest projektowana indywidualnie dla zespołu lub pracownika. Użytkownicy mogą zmieniać kolejność przycisków, ich kolor, aby narzędzie idealnie dopasowało się do ich indywidualnych potrzeb i rutyny pracy.

Nieograniczone możliwości zbierania danych 

HarmoDesk daje Ci nieograniczoną elastyczność. Zobacz wiarygodny obraz pracy operacyjnej. Dopasuj typ i poziom szczegółów, które chcesz mierzyć i zbierać.

Buduj wskaźniki KPI zaczynając od poziomu zespołu i specjalisty 

Mierz wszystko, co jest konieczne w Twojej organizacji: czas procesowania, lead time, specyficzne zadania, wolumeny, przerwy, wstrzymania – problemy. W oparciu o dane twórz KPI, aby następnie je regularnie monitorować (dziennie, tygodniowo).

Zobacz z lotu ptaka, jak wykorzystywany jest czas

Użyj Data Analitics Set, aby przekonać się, jak wiele czasu Twój zespół poświęca konkretnemu klientowi, które aktywności dodają wartość, jak wiele czasu jest tracone przez przerwy, wstrzymania i problemy w procesie. Śledź i eliminuj marnotrawstwa.

Mierz, aby każdy widział potencjał usprawnień

Używając Data Analytics Set,  masz dostęp do ponad 100 prostych do analizy raportów, które pomogą Ci monitorować pracę, identyfikować, co może zostać usprawnione i obliczyć rezultaty tej zmiany. Co więcej, możesz także automatycznie wyliczać potencjał usprawnień.

Dowiedz się więcej o funkcjach:
Mierz                Automatyzuj Przepływ                Angażuj                Usprawniaj                Zarządzaj                Transformuj

Automatyzuj Przepływ

Wyzwanie: Niezrównoważone obciążenie pracą jest przyczyną frustracji. Występują powtarzające się problemy z terminowością, zaległościami. Wiele czasu i energii liderów firmy idzie na  dystrybucję pracy, monitorowanie statusu, rozwiązywanie problemów z terminowością, zarządzanie priorytetami.
Rozwiązanie: Automatyzuj przepływ zadań, poprzez system “pull”. Upewniaj się, że Twoje SLA zostały zrealizowane, z automatyczną i dynamiczną priorytetyzacją zadań. Zapewniaj zrównoważoną dystrybucję zadań i zarządzaj kompetencjami pracowników.

Automatyczny pomiar

Raportowanie w HarmoDesk może polegać na wykorzystywaniu funkcji “Mierz” albo funkcji “Przepływ”. Ta druga opcja umożliwia pobieranie zadań z lejka. Pomiar czasu realizowany jest w tle, gdy pracownicy skupiają się na procesowaniu zadań.

Automatyzuj dystrybucję zadań 

Użyj opartej o sprecyzowane reguły automatyzacji, aby zapewnić dynamiczną priorytetyzację zadań. HarmoDesk będzie dystrybuował dane zadanie zgodnie z jego SLA (spodziewany czas zakończenia) oraz kompetencjami członków Twojego zespołu. Wszystko to będzie się działo zgodnie z predefniowanymi krokami procesu.

Automatyzuj równoważenie pracy i zarządzanie kompetencjami

Zapewniaj sprawiedliwe środowisko pracy – bądź pewien, że pracownicy są równomiernie obciążeni zadaniami.Obniżaj stres i dostarczaj przepływ zadań, poprzez dystrybucję zadań w zespołach. Z kolei podczas “pików” pracy rozdzielaj zadania również do innych zespołów w oparciu o ich dostępność i kompetencje.

Automatyzuj pobieranie zadań z lejka i zarządzanie zaległościami

Użyj skutecznych możliwości integracyjnych platformy Salesforce. Ładuj zadania do lejka, wykorzystując mechanizm cykliczności zadań, integrację z e-mailem,  narzędzie do ładowania danych lub bezpośrednio podłącz się do systemu transakcyjnego. Wizualizuj zakres pracy do wykonania i przekonaj się, jaki jest szacowany czas zakończenia zadań.

Dowiedz się więcej o funkcjach:
Mierz                Automatyzuj Przepływ                Angażuj                Usprawniaj                Zarządzaj                Transformuj

ANGAŻUJ

Wyzwanie:  Jesteście grupą indywidualności – każdy członek zespołu skupia się na własnej pracy. Zespół nie widzi możliwości, aby samemu usprawniać procesy. Większość problemów pochodzi, zdaniem zespołu, z “zewnątrz”. Praca zespołowa nad wyzwaniami praktycznie nie istnieje.
Rozwiązanie: ANGAŻUJ pracowników, poprzez zapewnianie sprawiedliwego środowiska pracy. Stwarzaj przestrzeń dla każdej indywidualności. Używaj siły transparentności, aby wzbudzać energię do zmiany.  Zachęcaj do rozwoju kompetencji.

Sprawiedliwe środowisko pracy

Transparentność na poziomie zespołu tworzy żyzną glebę pod wzrost zaufania, pracy grupowej i daje pole do podejmowania sprawiedliwych decyzji, opartych o dane. Automatyczna dystrybucja pracy sprawia, że praca rozkłada się równomiernie i redukuje stres pracowników.

Transparentność tworzy energię do zmiany

Prezentuj rezultaty. (pracownicy raportują samodzielnie i dlatego wiedzą, że wyniki są wiarygodne). Wizualizuj obraz codziennej pracy, rezultaty oraz źródła problemów. Gdy pracownicy widzą, co mogą zmienić, aby poprawić wyniki, automatycznie pojawia się motywacja do zmiany.

Angażuj do rozwoju umiejętnści

Stwórz matrycę umiejętności dla każdego pracownika. Użyj automatycznej (opartego o kompetencje) dystrybucji pracy. Angażuj pracowników do rozwoju ich umiejętności – pokazuj im, w którym kierunku powinni się rozwijać, aby odpowiedzieć na potrzeby biznesowe.

Odpowiadaj na indywidualne preferencje

Jeśli to tylko możliwe, twórz przepływ zadań w oparciu o indywidualne preferencje pracowników. Automatycznie dopasowuj kryteria dystrybucji pracy,w zależności o tego, jakie zadania lubi pracownik. Dostrzegaj różnice pomiędzy tymi, którzy preferują powtarzalne, ustandaryzowane zadania oraz tymi, którzy wolą trudne, dziwne, niezwykłe wyzwania.

Dowiedz się więcej o funkcjach:
Mierz                Automatyzuj Przepływ                Angażuj                Usprawniaj                Zarządzaj                Transformuj

Usprawniaj

Wyzwanie: Zespół nie widzi efektów swoich usprawnień – ma wrażenie, że nie ma żadnego wpływu na procesy oraz relację z klientami.
Rozwiązanie: USPRAWNIAJ procesy poprzez wyposażenie zespołu w skuteczne narzędzia do wyliczania potencjału usprawnień, do obserwacji zmiany i rezultatów.

Prezentuj potencjał optymalizacji zespołowi

Automatycznie wyliczaj potencjał optymalizacji. Zobacz gdzie możesz, a gdzie powinieneś usprawniać. Usprawniaj poprzez eliminację marnotrawstwa zasobów, przyczyn problemów z procesami oraz używanie przez każdego w zespole najlepszych praktyk  realizacji różnych zadań.

Pozwól, by każdy obserwował wydajność, postęp, rezultaty

Dlaczego wielu z nas mierzy czas, prędkość, dystans, uprawiając sporty? Dlatego, że chcemy wiedzieć, jak nam idzie; czy robimy postęp, czy nie! Pozwól swojemu zespołowi zobaczyć zmianę w liczbach, obserwować wpływ ich aktywności. Sprawi to, że będą mieli więcej energii do angażowania się w kolejne usprawnienia.

Identyfikuj całkowity, biznesowy wpływ usprawnień 

Usprawnienia w jakości, czy terminowości wprost przekładają się czas zaoszczędzony w całym łańcuchu dostaw. Uwolniona energia i czas mogą zostać przekierowane na kluczowe dla Twojej organizacji zadania oraz na tzw. opportunity time. (czas na rozwój i kolejne usprawnienia).

Dowiedz się więcej o funkcjach:
Mierz                Automatyzuj Przepływ                Angażuj                Usprawniaj                Zarządzaj                Transformuj

Zarządzaj

Wyzwanie:  Dużo czasu menedżerów oraz i energia jest tracona na potykanie się z opiniami i emocjami. Wartościowy czas zarządzających jest przeznaczony na koordynację oraz ciągłe upewnianie się, czy praca jest zorganizowana w odpowiedni sposób.
Rozwiązanie: ZARZĄDZAJ czasem i energią swojego zespołu. Zarządzaj aktywnościami, priorytetami i realizacją zadań w oparciu o dane i automatyzację przepływu  pracy. Podejmuj sprawiedliwe decyzje w oparciu o fakty.

Zarządzaj czasem, zadaniami, kompetencjami, priorytetami

Uprość zarządzanie pracą. Przydzielaj zadania w oparciu o umiejętności, śledź rezultaty, obserwuj, jak rozkłada się praca. Zmieniaj priorytety swojego zespołu. Rozdzielaj zadania nieobecnych w przypadku dni urlopowych i zwolnień chorobowych.

Planuj i standaryzuj przepływ zadań

Zaprojektuj od zera albo wdróż istniejące procesy do HarmoDesk. Zidentyfikuj kluczowe kroki procesu. Standaryzuj wykonanie pracy, aby uczynić ją bardziej przewidywalną i wydajną.

Używaj kluczowych danych podczas spotkań zespołu

Zmień perspektywę swoich dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych spotkań zespołów i menedżerów, dzięki danym i śledzeniu wykonania KPI. Ich moc będzie podstawą do zarządzania wynikami: konfiguracji celów, planowania, monitoringu, sprawdzania wyników.

Podejmuj sprawiedliwe decyzje w oparciu o dane.

Używaj analizy porównawczej KPI, benchmarków klienckich i zespołowych. Analizuj dane i maksymalizuj wydajność zespołu, podejmując decyzje oparte o fakty. Zarządzaj możliwościami zespołu do przyjmowania pracy i podejmuj decyzje w oparciu o symulowaną konieczną liczbę pracowników.

Dowiedz się więcej o funkcjach:
Mierz                Automatyzuj Przepływ                Angażuj                Usprawniaj                Zarządzaj                Transformuj

Transformuj

Wyzwanie: Tak wiele projektów zarządzania zmianą się nie udaje, nie osiąga celów. Brakuje zrozumienia, zarządzania zespołem, pomiaru postępu w realizacji, rodzi się frustracja i opór. W jaki sposób wdrażać trwałą zmianę?
Rozwiązanie: TRANSFORMUJ środowisko pracy w bardziej angażujące, nakierowane na potrzeby Klienta, bardziej elastyczne. Wdrażaj kulturę wysokiej pozytywności i produktywności.

Wykorzystał pełen potencjał specjalistów

Wykorzystaj indywidualne przewagi członków zespołu oraz ich potencjał do budowania rezultatów zespołu. Transformuj silosy i podejście “Ja” do myślenia nastawionego na klienta, proces, podejście “My”.

Twórz angażujące środowisko pracy

Stwórz transparentne, sprawiedliwe środowisko pracy, promujące współpracę i zaangażowanie w usprawnienie procesów.

Uczyń podejście proklienckie codziennością zespołu

HarmoDesk został zaprojektowany, aby transformować Twoje operacje na przyjmujące optykę klienta w codziennej pracy. Narzędzie wspiera bowiem eliminację marnotrawstw zasobów. Uwalniaj czas, aby skupić się na dostarczaniu wartości klientowi – po to, by zwiększyć jego satysfakcję.

Buduj trwałą kulturę zarządzania wynikami i ciągłego doskonalenia

Zrób jeszcze jeden krok. Użyj HarmoDesk do wdrożenia nowych nawyków zespołowych, stworzenia kultury zarządzania wynikami i ciągłego doskonalenia.

Dowiedz się więcej jak stworzyć kulturę wysokiej pozytywności i produktywności

Przygotuj się na automatyzację oraz RPA

Używaj HarmoDesk do wdrażania transparentności, optymalizacji, redukcji odchyleń od standardów, pełnej standaryzacji aktywności i procesów w Twojej organizacji. Przygotuj swoją organizację i procesy biznesowe na automatyzację oraz Robotic Process Automation (RPA).

Dowiedz się więcej o funkcjach:
Mierz                Automatyzuj Przepływ                Angażuj                Usprawniaj                Zarządzaj                Transformuj