Jesteśmy nie tylko specjalistami IT, ale również zespołem konsultantów, wyspecjalizowanych w budowaniu kultury zarządzania wynikami i ciągłego doskonalenia w organizacjach.

Wspólnie z licznymi klientami rozwinęliśmy, a następnie sukcesywnie usprawniamy proste i sprawdzone rozwiązania wdrażania kultury ciągłego doskonalenia.

Metodologię tę nazwaliśmy Pozytywną Produktywnością. Dostarcza ona ustrukturyzowane podejście “krok po kroku”, które łączy w sobie perspektywę Klienta, Biznesu i Pracownika.

Sekwencja 4 kroków prowadzi do stworzenia trwałej kultury ciągłego doskonalenia, opartej o wysoką pozytywność, produktywność i koncentrację na Kliencie.

Czym jest Pozytywna Produktywność?

Pozytywna Produktywność® – ustrukturyzowana metodologia budowania trwałej kultury ciągłego doskonalenia
w sektorze usług biznesowych.

Pozytywna Produktywność® polega na tworzeniu przejrzystego środowiska pracy i angażowaniu wszystkich pracowników do  koncentracji ich czasu na wartości dodanej dla  Klienta.

Krok po kroku  wdrożenie prostych nawyków daje rezultaty systematycznego uwalniania dodatkowego Czasu i Energii pracowników!

Zespół Positive Productivity, powstał 8 lat temu w ramach firmy 4Results, a obecnie działa jako niezależna organizacja, wdraża u międzynarodowych i polskich Klientów metodykę zarządzania wynikami i ciągłego doskonalenia o nazwie Pozytywna Produktywność. Nasza metodyka obecna jest w 22 krajach na całym świecie. Obsługujemy organizacje z branż Shared Service Center, Business Process Outsourcing oraz Banking, Insurance and Financial Service.

Dostarczamy rozwiązania, które pomagają Klientom w podnoszeniu zaangażowania pracowników i wdrażaniu usprawnień w otoczeniu pracy.

Positive Productivity Sp. z o.o.

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

info@positiveproductivity.eu

NIP: 951-235-89-62